Hitta en billig bilförsäkring till just din bil

Nedan har vi sammanställt ett antal billiga försäkringsbolagen på den svenska marknaden

Fakta om bilförsäkringar

Fakta om bilförsäkringer

Att köpa en bil behöver inte vara speciellt dyrt beroende på vilken årsmodell samt typ av bil du köper. Det som oftast kostar mycket är alla omkostnader kring bilägandet som bensinkostnad, servicekostnad och inte minst bilförsäkring. Genom att hitta en billig bilförsäkring kan du radikalt minska dina omkostnader för dit bilägande. Enligt lag måste du ha åtminstone en trafikförsäkring för din bil. Om du är med om en eventuell olycka så är det denna typen av bilförsäkring som kommer att täcka kostnaderna för både dig och din motpart. Det finns dock en rad olika aktörer som erbjuder billig bilförsäkring, vilket gynnar dig som konsument. För att hitta en så billig bilförsäkring som möjligt finns det olika sätt att använda sig av. Vi presenterar på denna sida hur du gör för att hitta en så billig bilförsäkring som möjligt.

Avgörande faktorer för en billig bilförsäkring

Det faktorer som spelar in på hur mycket du kommer att behöva betala för din bilförsäkring är ålder, vart du bor och vad för typ av bil du har. Desto yngre du är desto mer – generellt sett – måste du betala för din bilförsäkring. Bor du i en större stad brukar du även här få en högre kostnad för din bilförsäkring gentemot om du hade bott i en mindre stad. Har du en nyare bil betalar du generellt sett en lägre kostnad eftersom den anses säkrare än en äldre bil. Det spelar även in vad för typ av bil du har sett till motorstyrka. Statistiskt sett så är förare som har en bil med högre motorfrekvens oftare med i olyckor, vilket har lett till att dessa bilar får man betala mer för när det kommer till bilförsäkringar.

Ställ försäkringsbolagen mot varandra för att få en billig bilförsäkring

Du kan spara stora summor pengar om du ringer runt och jämför mellan olika försäkringsbolag och således få en billig bilförsäkring. Ring inte till första bästa utan skriv ner en rad olika försäkringsbolag på en lista med namn på försäkringsbolaget, namn på vem du pratar med och telefonnummer, ring sedan runt till alla försäkringsbolag du hittar. Anteckna även ner vad för pris det erbjuder dig fall du tecknar en bilförsäkring hos dem samt vad för typ av bilförsäkring det är och vad den täcker. Exempel på vad den skulle kunna täcka är stöld och inbrott. Kolla även hur mycket det värderar din bil till, om du eventuellt skulle få din bil stulen så är det denna summa du sedan får ut från försäkringsbolaget. Således är det intressant att få sin bil värderad så högt som möjligt. Efter du har ringt runt till alla försäkringsbolag och fått ett pris på en bilförsäkring som passar dig kollar du vilket försäkringsbolag som har gett dig bäst pris samt bäst villkor. Efter det ringer du runt igen och ber att få prata med samma person. Berätta vilket försäkringsbolag som har gett dig bäst pris och villkor och fråga sedan om de kan ge ett bättre pris än det du fått. Kan de inte det så ring vidare till näst försäkringsbolag.

På detta sättet är du säker på att du får den bästa och billigaste bilförsäkringen med de bästa villkoren.

Bästa bilförsäkringen

Bästa bilförsäkring är ett väldigt generellt begrepp. Givetvis vill alla ha den bästa bilförsäkringen det går att få. Men vad som är den bästa bilförsäkringen för dig kanske inte är den bästa för någon annan. Det finns en rad faktorer som påverkar vad som är bäst för dig. I den här artikeln har vi tänkt att gå igenom de olika faktorerna som påverkar vad som gör en bilförsäkring bra för dig eller inte.

Det första man ska kolla upp är hur mycket den bilen som man vill försäkra är värd. Detta är den viktigaste faktorn eftersom det är det som gör vad för inriktning du ska välja på din bilförsäkring.

Har du en bil som fortfarande är värd mycket pengar. Men är äldre än tre år eller har passerat 10 000 mil så är troligtvis en helförsäkring det bästa bilförsäkringen för dig.

Helförsäkring

En helförsäkring är det högsta steget på ”bilförsäkringsstegen” som finns – dock finns det utöver helförsäkring också olika tilläggsförsäkringar, men dessa ger inte mer skydd utan snarare ”förmåner” vid eventuellt motorhaveri eller lättare kollisioner – och den du bör ha om du har en ny bil. Den täcker det mesta och jämnställs med en vagnskadeförsäkring som nästan alltid följer med nya bilar upp till 10 000 mil eller innan de har passerat 3 år. Om du skulle vara med om en olycka eller skada din egen bil och det skulle vara ditt eget fel, så täcker en helförsäkring kostnaderna som uppstår. Det du behöver betala är självrisken. Skador som uppkommer på din bil, där det visar sig att du har handlat fel eller är orsaken, täcker inte trafikförsäkring eller halvförsäkring. Därför bör du välja denna bilförsäkring om din bil är relativt ny eller fortfarande har ett högt värde.

Halvförsäkring

Har du en relativt ny bil som kostar någonstans mellan 30 000 – 150 000 så kan det vara läge att istället teckna en halvförsäkring. En halvförsäkring täcker det mesta, utom om du själv skulle vara orsaken till en olycka eller skada på din bil. Vet du med dig att du är en säker förare och inte varit inblandad i några incidenter överhuvudtaget så är detta en bilförsäkring för dig. Läs mer om vad en halvförsäkring täcker här.

Trafikförsäkring

Om du har en bil som inte är värd så mycket pengar. 0 – 30 000 kr kan en trafikförsäkring vara den bästa bilförsäkringen för dig. Du är enligt svensklag tvungen att ha en bilförsäkring som täcker eventuella skador som kan uppkomma på andra parter så som människor, bilar med mera. En trafikförsäkring är den försäkringen som täcker minst för dig. Läs mer om vad en trafikförsäkring täcker här. Så sammanfattningsvis så beror det väldigt mycket på olika faktorer för att hitta den bästa bilförsäkringen för dig. Värdera din bil och ta sedan ställning till vilken bilförsäkring som passar dig bäst.

Halvförsäkring

När du skaffar en bil så är du i behov av att försäkra den. En trafikförsäkring är ett måste, som du kan läsa mer om här. Utöver en trafikförsäkring är en halvförsäkringnågot alla bör ha, dock bör du även kolla upp helförsäkring som täcker allra mest. Vad en halvförsäkring täcker brukar variera något från försäkringsbolag till försäkringsbolag. Men är generellt samma på alla. En halvförsäkring täcker i regel följande:

STÖLD

Om din bil blir stulen och du inte får den åter inom en månad – från att du lämnat in en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag – kan du få ersättning från motsvarande ett belopp av bilens dagsvärde. Om du skulle få din bil åter och det har uppkommit skador på den så täcker en halvförsäkring reparationskostnader för att få din bil i samma skick som den var i innan den blev stulen. Om du har ett extra stöldskydd så som exempelvis startspärr, rattkrycka eller exempelvis larm och detta är godkänt från ditt försäkringsbolag kan du slippa betala självrisken vid en stöld. Dock varierar det från försäkringsbolag till försäkringsbolag vad som är godkänt när det gäller extra stöldskydd, detta bör du kolla upp i samband med när du tecknar din bilförsäkring.

STÖLD AV UTRUSTNING

Det vanligaste när det kommer till skador på bilar är bilinbrott och att lösa föremål samt bilradio och navigator blir stulen. När det kommer till dessa föremål så kan särskilda ersättnings- och självriskregler gälla, kolla upp med ditt försäkringsbolag innan du tecknar din bilförsäkring vad som gäller. Även här kan självrisken sänkas avsevärt om du har någon form av stöldskydd så som exempelvis rattkrycka, startspärr eller larm. Viktigt är att något utav dessa stöldskydd måste fungerat vid inbrottstillfället. Vid inbrott vanligtvis att billarmet måste fungerat.

MASKINSKADA

En bilförsäkring som täcker maskinskada är en trygghet. Dock gäller endast maskinskadeförsäkringen – om du har en halvförsäkring – tills din bil blir max åtta år gammal eller har gått kortare än 10 000 mil. När bilen har passerat åtta år eller 10 000 mil upphör maskinskadeförsäkringen.

BRAND

En halvförsäkring täcker skador som uppkommer vid brand, åsknedslag eller någon form av explosion. Den täcker även skador som kan uppkomma om några elkablar kortsluter i din bil.

GLAS

En halvförsäkring täcker skador som kan uppkomma på dina bilrutor som förorsakats av exempelvis stenskott, eller skadegörelse. Dock brukar inte skador på strålkastarglas samt glastaklucka täckas.

BÄRGNING

Om du råkar ut för ett driftstopp så ingår bärgning, bogsering eller hämtning i din halvförsäkring. Även hemtransport av passagerare och förare i vissa fall täckas av din halvförsäkring. Dock gäller inte detta vid exempelvis bränslestopp.

RÄTTSSKYDD

Om du mot förmodan skulle vara inblandad i en olycka och att det blir en rättstvist så täcker en halvförsäkring kostnaderna för rättegången. Även tvister som innefattar försäljning/köp av bil eller reparationer täcker halvförsäkringen rättegångskostnader om det skulle gå så långt.

Helförsäkring

Helförsäkring även kallad vagnskadeförsäkring är värd att teckna om du har en relativt ny bil. Däremot så bör du inte teckna det förrän din bil har blivit äldre än tre år. Detta eftersom de flesta bilar säljs med en tre årig vagnskadegaranti som täcker samma saker som en helförsäkring gör.

Det som skiljer sig mellan en halv- och helförsäkring är att helförsäkringen även täcker skador som kan uppkomma på din bil även fast du själv orsakat dem. Exempelvis skulle kunna vara att du backar in i en sten eller liknande och det inte blir några skador på din motpart men på din egen bil. Då täcker en helförsäkring detta. Ett annat exempel är att du kolliderar med en annan bil då täcker helförsäkringen både skador på din bil och din motparts bil, trots att det kan vara du som orsakat kollisionen. Du får däremot betala en självrisk. Du får även ersättning om din bil skulle råka ut för skadegörelse.

Så ifall du har en nyare bil som passerat tre år eller inte har någon vagnskadegaranti från första början bör du teckna en helförsäkring. Det gäller även om du har en exklusivare bil eller en äldre entusiastbil exempelvis en jänkare eller liknande. Det viktiga är att du uppskattar värdet på din bil och överväger om du tycker att kostnaderna täcker det priset som din bil är värd. Är din bil värd från 100 000 – 150 000 och uppåt så bör du absolut teckna en helförsäkring.

Givetvis vill man ha en så billig bilförsäkring som möjligt, även när det gäller helförsäkring, så det absolut smartaste är att kolla runt bland olika försäkringsbolag för att få det bästa priset!

Trafikförsäkring

När du köper en bil måste du enligt svensk lag ha – åtminstone – en trafikförsäkringför att framföra din bil på svenska vägar. Faktum är att du måste ha en trafikförsäkring så fort ditt fordon är påställt. Detta trots att ditt fordon är stulet, inte är i körbart skick, har användningsförbud eller körförbud. Detta kan tyckas märkligt, men är inget man kan påverka. Det enda du kan göra är att ställa av din bil, då slipper du försäkringsplikten. Givetvis vill du ha en så billig bilförsäkring som möjligt – i detta fallet en trafikförsäkring – alla olika försäkringsbolag erbjuder olika priser på trafikförsäkringar, det är inte en trafikförsäkring som gäller generellt. En trafikförsäkring täcker en hel del och om du har en äldre bil som inte är värd så mycket – exempelvis max 15 000 – 20 000 kronor – så kan det räcka med att ha en trafikförsäkring.

En trafikförsäkring täcker följande:

  • De personer som blir skadade vid en eventuell olycka där fordonet med en trafikförsäkring är inblandad får ersättning för skada. Detta gäller både passagerare och förare.

  • Däremot om du som förare påverkad, varit grov vårdslös eller medvetet orsakat en olycka så kan din ersättning minska.

  • Om det enbart blir materiella skador vid exempelvis en kollision som du är inblandad i så ersätts vanligtvis skadorna av trafikförsäkringen. Däremot om det är du som orsak till olyckan så får du inte någon ersättning för de skador som har uppkommit på din bil. Däremot täcker din trafikförsäkring skadorna som som uppkommit på den bil du kolliderat med.

  • Om du kolliderar med något annat än ett fordon som exempelvis ett staket, en lyktstolpe eller en häck så täcker din trafikförsäkring skadorna för detta. Dock inte skador på din egen bil, då det troligtvis är du som varit orsaken till kollisionen.

Det är du som bilens ägare som ska teckna en trafikförsäkring. Om du mot förmodan skulle köra din bil oförsäkrad så kan du bli rapporterad till trafikförsäkringsföreningen och får då betala ett betydligt högre belopp än om du hade haft en trafikförsäkring. Om du är inblandad i en olycka eller en kollision och du inte har en trafikförsäkring kan det bli väldigt dyrt eftersom det är du som kommer få stå för alla skador som uppkommer i samband med olyckan. Så ha alltid din bil försäkrad med åtminstone en trafikförsäkring!